Makroflexi kõrrevahud

Erineva kasutusotstarbega polüuretaanvahtude tänapäevane tootevalik