Kirjeldus

POLÜURETAANVAHUD

MAKROFLEX FR77 STD ja PRO

Ühekomponentne tulekindel polüuretaanvaht

 

Spetsiaalne tuld tõkestavate omadustega vaht kasutamiseks
ehitiste ja konstruktsioonide lineaarvuukides, kus kehtivad
erinõuded tulekindluse kohta.

 • Tooted on mineraalsete materjalide vahele kantuna standardite EN13823 ja
  EN 11925-2 B klassi kohaselt tulekindlad.
 • Makroflex FR77
  on katsetatud tulekindlates lineaarvuukides standardite
  EN 1366-4:2006 ja EN 13501-2:2009 kohaselt.
 • Saadaval nii kõrre- kui püstolivahuna.
 • Vananemiskindel, kui on kaitstud UV-kiirte eest.
 • Väga hea heli- ja soojusisolatsioon.

Toodet on katsetatud tuldtõkestavate konstruktsioonide lineaarsetes vuukides kooskõlas alljärgnevate standarditega: katsemeetod EN 1366-4:2006 kohaselt. Klassifikatsioon EN13501-2:2009 järgi. Peamised kasutusvaldkonnad on tulekindlad uksed ja seinad tuldtõkestavates konstruktsioonides. Kogu konstruktsiooni tuldtõkestava klassifikatsiooni määramisel juhindutakse vastavatest standarditest, kusjuures hinnatakse kõiki seina või ukse konstruktsioonis kasutatud materjale. Vajaliku tulekindluse saavutamiseks tuleb täpselt järgida kõiki katsearuandes esitatud põhimõtteid.

Kasutusvaldkond

 • Lineaarsete vuukide täitmine (aluskihiga või mitte) tuldtõkestavates konstruktsioonides


Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on +5 kuni +25 °C. Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +30 °C.

Parim enne:

 • FR77 STD - 15 kuud
 • FR77 PRO - 18 kuud

Pikima võimaliku kasutusea tagamiseks mitte hoida
temperatuuril üle +25 °C ja alla +5 °C (lühikest aega kuni –20 °C).
Pakend: 750/1000 ml

Kuidas kasutada

POLÜURETAANVAHUD

Aluspinna ettevalmistamine

 • Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja vaba ainetest, mis võivad naket halvendada.
 • Nakkumise suurendamiseks niisutage mineraalsed, poorsed aluspinnad (tellismüürid, betoon, paekivi) veepihustiga.
 • Katke külgnevad alad kilega.

Pudeli ettevalmistamine

 • Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on +5 kuni +25 °C.
 • Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +30 °C.
 • Enne kasutamist loksutage pudelit tugevalt (15–20 korda).
 • Eemaldage pudelilt plastkork ja keerake pudel tugevalt püstolile.
 • Püstoliga töötades hoidke pudelit alati alaspidi.
 • Vahu väljavoolukiirust reguleerib päästikule vajutamise surve.

Kasutamine

 • Ülevoolu vältimiseks peab vahu väljavoolukiirus olema mõõdukas. Paigaldamise ajal loksutage pudelit regulaarselt.
 • Pudelit ei soovitata püstolilt eemaldada enne, kui see on täiesti tühi. Pudeli väljavahetamisel loksutage uut pudelit tugevalt. Keerake tühi pudel lahti ja asendage see kohe uuega, et vältida õhu sattumist püstolisse.
 • Vastava tuldtõkestava taseme saavutamiseks tuleb järgida tuldtõkestavate omaduste katse aruandes esitatud juhiseid.
 • Kui te ei soovi uut pudelit paigaldada, eemaldage vaht püstolilt polüuretaanvahu eemaldajaga. Tardunud vahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Soovitused

Vuugi maksimaalne laius sõltub ümbritsevast temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest. Et saavutada kuivades tingimustes (talvel, keskküttega ruumides jne) parima vahustruktuuri ja -omadustega tulemus, soovitame vahed ja vuugid täita mitme väiksema vahuriba (paksus 3–4 cm) kihiga. Enne iga uue kihi pealekandmist tuleks pinda veidi niisutada.

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada ainult tootja katsetatud ja heaks kiidetud aplikaatorit.