Kirjeldus

POLÜURETAANVAHUD

MAKROFLEX 2x2

Ühekomponentne polüuretaanvaht universaalse aplikaatorsüsteemiga

Omadused:

 • Universaalne kõrs- ja püstolaplikaatori süsteem
 • Suurepärane nake enamiku materjalidega
 • Väga hea soojus- ja heliisolatsioon
 • Väga hästi täitev
 • Täpne doseerimine

Makroflex 2x2 on universaalne polüuretaanvaht, millel on uudne kombineeritud kõrre- ja püstoliadapter, mis võimaldab kasutajal valida kasutusotstarbe järgi parima paigaldusmeetodi. Toote minimaalne paigaldustemperatuur on –10 °C. Paigaldusmugavuse tagab võimalus valida püstoli või kõrre vahel.
Kõrsaplikaatori abil saab juba tuttavat toodet kasutada nendes kohtades, kus kõrsaplikaator annab paremad tulemused ja on tõhusam. Võrreldes traditsiooniliste kõrrevahtudega tagab 2x2 vaht parema vahustruktuuri ja suurema saagise, seda tänu kitsamale kõrsaplikaatorile. Püstolaplikaator pakub suuremat mugavust.

Vaht on isepaisuv ja tardudes paisub umbes kaks kuni kaks ja pool korda. Vaht nakkub väga hästi enamiku ehitusmaterjalidega (näit. puit, betoon, kivi, metall jne). Toode ei sisalda freoone.

Kasutusvaldkonnad

 • Akna- ja ukselengide isoleerimine
 • Õõnsuste täitmine
 • Avade täitmine torude ümber
 • Puidu, PVC jne ühendamine
 • Paigaldamine külmades tingimustes

   

Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on –10 °C kuni +35 °C. Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +25 °C.

Parim enne: 15 kuud. Pikima säilivusaja tagamiseks ärge hoidke toodet temperatuuril üle +25 °C ja alla +5 °C (lühikest aega kuni –20 °C).

Pakend: 750/1000 ml

Kuidas kasutada

POLÜURETAANVAHUD

Aluspinna ettevalmistamine

 • Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja vaba ainetest, mis võivad naket halvendada.
 • Nakkumise suurendamiseks niisutage mineraalsed, poorsed aluspinnad (tellismüürid, betoon, paekivi) veepihustiga.
 • Katke külgnevad alad kilega.

Pudeli ettevalmistamine

 • Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on –10 °C kuni +35 °C.
 • Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +25 °C.
 • Enne kasutamist loksutage pudelit tugevalt (15–20 korda).
   

Kõrrega paigaldamine

Kinnitage kõrsadapteri kinnitusots tugevalt püstoliadapteri pilusse. Selleks keerake kõrt 90° ja lükake toruühendus tugevalt ventiili otsa, kuid olge ettevaatlik, et ventiili juhuslikult mitte avada. Kerge klõpsatus näitab, et kõrre toruühendus on õigesti paigaldatud. Koguse reguleerimiseks vajutage ventiili päästikule.

Püstoliga paigaldamine

Keerake pudel tugevalt püstolile. Püstoliga töötades hoidke pudelit alati alaspidi. Vahu väljavoolukiirust reguleerib päästikule vajutamise surve. Ülevoolu vältimiseks peab vahu väljavoolukiirus olema mõõdukas. Paigaldamise ajal loksutage pudelit regulaarselt. Pudelit ei soovitata püstolilt eemaldada enne, kui see on täiesti tühi. Pudeli väljavahetamisel loksutage uut pudelit tugevalt. Keerake tühi pudel lahti ja asendage see kohe uuega, et vältida õhu sattumist püstolisse.

Soovitused

Vuugi maksimaalne laius sõltub ümbritsevast temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest. Et saavutada kuivades tingimustes (talvel, keskküttega ruumides jne) parima vahustruktuuri ja -omadustega tulemus, soovitame vahed ja vuugid täita mitme väiksema vahuriba (paksus 3–4 cm) kihiga. Enne iga uue kihi pealekandmist tuleks pinda veidi niisutada.