Kirjeldus

HERMEETIKUD

MAKROFLEX SX101

Sanitaarsilikoon

 

Omadused:

 • Hea nake enamiku materjalidega
 • Spetsiifiline lõhn vulkaniseerimise ajal
 • Niiskuskindel
 • Vananemiskindel
 • Hallituskindel
 • UV-kiirguse kindel

Makroflex SX101 sanitaarne silikoon on mõeldud spetsiaalselt kasutamiseks niisketes ruumides, sest see on hallitusvastase toimega (sisaldab fungitsiide) ja on seetõttu väga vastupidav niisketes ruumides. Hapniku- ja ultraviolettkiirguse kindel.

Kasutamine

 • Vuukide ja pragude täitmine vannitoas, saunas, WC-s, köögis jne
 • Sanitaarseadmete paigaldamine ja tihendamine
 • Köögiseadmete paigaldamine ja tihendamine
 • Tihendustööd külmkambrites ja külmaruumides
 • Busside ja kaubikute tihendamine ja hermetiseerimine
 • Akende ja uste tihendamine

Silikooni temperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt +20 °C. Vuukide täitmiseks sobiv temperatuur on vahemikus +5 °C kuni +40 °C. Vuuke võib täita temperatuuril alla +5 °C ainult juhul, kui ühendatavad pinnad on kondensatsioonivee-, jää- ja lumevabad.

Pakend: 280 ml padrun

Säilitamine

Toote kvaliteet säilib muutumatuna kuni 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui seda hoitakse jahedas (vahemikus +5 °C kuni +30 °C) ja kuivas kohas ning kui pudelit ei ole avatud.

Kuidas kasutada

Hermeetikud

Aluspinna ettevalmistamine

Vajaduse korral eemaldage vana vuugitäide – lõigake see noaga välja. Seejärel eemaldage jäägid lakibensiiniga. Täidetavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eriti õlised pinnad tuleb enne puhastada atsetooniga või tootega MAKROFLEX CLEANER. Metallpindade puhastamiseks võib kasutada lakibensiini. Kui vuugis on vana tihendusaine, mis võib takistada uue nakkumist, tuleb see täielikult eemaldada ja pind puhastada. Paigaldage kaitseteip piki vuugi mõlemat serva. Nii ei satu segu külgnevatele pindadele.

Kasutamine

 • Pange padrun silikoonipüstolisse.
 • Otsaku tipp tuleb kaldega maha lõigata (umbes 45°) vuugi laiuse järgi.
 • Kandke ühele ühendatavatest pindadest liimi siksakikujulise riba või väikeste tihedate täppidena ja oodake 5 minutit.
 • Vajutage päästikule ja kandke hermeetik vuuki. Jälgige, et hermeetik jaotub ühtlaselt ja et on tagatud hea kontakt vuugi mõlema poolega.
 • Kandke hermeetik 2 teibiriba vahele. Jälgige, et vuuk korralikult täituks ja et oleks tagatud ühenduskoha veekindlus.
 • Tasandage hermeetik sobiva tasandustööriistaga 5 minuti jooksul. Liigne hermeetik tuleb kohe eemaldada vedelseepi kastetud tasandustööriista või sõrmega (olenevalt tootest).
 • Eemaldage teip enne hermeetiku tardumist. Vuuk jääb ideaalselt sirge ja sile.

Puhastamine

Puhastage tööriistad ja hermeetikujäägid lakibensiiniga, enne kui hermeetik tardub.

Piirangud
 

Makroflex SX101 ei sobi kasutamiseks:

 • akvaariumite ehitamiseks ja klaasimiseks, sest toode sisaldab fungitsiide;
 • kohtadesse, kus on oht puutuda kokku söövitavate metallpindadega – vulkaniseerimise ajal eraldub tootest äädikhapet;
 • looduslikel kividel, sest kokkupuutel silikooniga võivad jääda nendele plekid;
 • peeglite ühendamiseks ja paigaldamiseks – võib söövitada peegli pinda;
 • kontaktiks õlikemikaalidega;
 • bituumenipõhistele pindadele – halb nake;
 • pindadele, mis puutuvad kokku toiduainetega.
 • Vältige silikooni kasutamist sellistel aluspindadel nagu betoon, tsement ja mördisegu, sest vulkaniseerimise ajal võib tootest eralduda äädikhapet.