Kirjeldus

HERMEETIKUD

MAKROFLEX SA102

Kvaliteetne sanitaarsilikoon

 

Omadused

 • Suurepärane mõõtmete stabiilsus
 • Suurepärane nake enamiku materjalidega
 • Spetsiifiline lõhn vulkaniseerimise ajal
 • Väga niiskuskindel
 • Vananemiskindel
 • Hallituskindel
 • UV-kiirguse kindel
   

Makroflex SA102 premium on üliheade tööomadustega sanitaarne silikoon. Sisaldab seenetõrjevahendeid (= antiseptilised hallitusvastased vahendid), seetõttu on väga vastupidav niisketes ruumides. Sobib sanitaartöödeks nii sise- kui ka välistingimustes. Hapniku- ja ultraviolettkiirguse kindel.
 

Kasutamine

 • Vuukide ja pragude täitmine vannitoas, saunas, WC-s, köögis jne
 • Sanitaarseadmete paigaldamine ja tihendamine
 • Köögiseadmete paigaldamine ja tihendamine
 • Tihendustööd külmkambrites ja külmaruumides
 • Busside ja kaubikute tihendamine ja hermetiseerimine
 • Akende ja uste tihendamine

Silikooni temperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt +20 °C. Vuukide täitmiseks sobiv temperatuur on vahemikus +5 °C kuni +40 °C. Vuuke võib täita temperatuuril alla +5 °C ainult juhul, kui ühendatavad pinnad on kondensatsioonivee-, jää- ja lumevabad.Pakend: 300 ml padrun

Säilitamine

Toote kvaliteet säilib muutumatuna kuni 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui seda hoitakse jahedas (vahemikus +5 °C kuni +30 °C) ja kuivas kohas ning kui pudelit ei ole avatud.

Kuidas kasutada

Hermeetikud

Aluspinna ettevalmistamine

Vajaduse korral eemaldage vana vuugitäide – lõigake see noaga välja. Seejärel eemaldage jäägid lakibensiiniga. Täidetavad pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Eriti õlised pinnad tuleb enne puhastada atsetooniga või tootega MAKROFLEX CLEANER. Metallpindade puhastamiseks võib kasutada lakibensiini. Kui vuugis on vana tihendusaine, mis võib takistada uue nakkumist, tuleb see täielikult eemaldada ja pind puhastada. Paigaldage kaitseteip piki vuugi mõlemat serva. Nii ei satu segu külgnevatele pindadele.

Kasutamine

 • Pange padrun silikoonipüstolisse.
 • Otsaku tipp tuleb kaldega maha lõigata (umbes 45°) vuugi laiuse järgi.
 • Kandke ühele ühendatavatest pindadest liimi siksakikujulise riba või väikeste tihedate täppidena ja oodake 5 minutit.
 • Vajutage päästikule ja kandke hermeetik vuuki. Jälgige, et hermeetik jaotub ühtlaselt ja et on tagatud hea kontakt vuugi mõlema poolega.
 • Kandke hermeetik 2 teibiriba vahele. Jälgige, et vuuk korralikult täituks ja et oleks tagatud ühenduskoha veekindlus.
 • Tasandage hermeetik sobiva tasandustööriistaga 5 minuti jooksul. Liigne hermeetik tuleb kohe eemaldada vedelseepi kastetud tasandustööriista või sõrmega (olenevalt tootest).  
 • Eemaldage teip enne hermeetiku tardumist. Vuuk jääb ideaalselt sirge ja sile.

Puhastamine

Puhastage tööriistad ja hermeetikujäägid lakibensiiniga, enne kui hermeetik tardub.

Piirangud

Makroflex SA102 ei sobi:

 • akvaariumite ehitamiseks ja klaasimiseks, sest toode sisaldab fungitsiide;
 • kohtadesse, kus on oht puutuda kokku söövitavate metallpindadega – vulkaniseerimise ajal eraldub tootest äädikhapet;
 • looduslikel kividel, sest kokkupuutel silikooniga võivad jääda nendele plekid;
 • peeglite ühendamiseks ja paigaldamiseks – võib söövitada peegli pinda;
 • kontaktiks õlikemikaalidega;
 • bituumenipõhistele pindadele – halb nake;
 • pindadele, mis puutuvad kokku toiduainetega.
 • Vältige silikooni kasutamist sellistel aluspindadel nagu betoon, tsement ja mördisegu, sest vulkaniseerimise ajal võib tootest eralduda äädikhapet.