Kirjeldus

HERMEETIKUD

MAKROFLEX FUSION XLT

Neutraalne silikoon

 

Omadused:

 • MEKO- ja oksiimivaba!
 • pealekandmisel lõhnatu
 • toimib suurepäraselt nii sise- kui välistingimustes
 • hõlpsasti pealekantav ja töödeldav ka madalal temperatuuril (kuni -5° C)
 • sile ja läikiv välimus (läbipaistev)
 • sile ja matt välimus (valge ja hall)
 • hea UV-, ilmastiku- ja vananemiskindlus, ei kolletu!

Kõrgekvaliteetne neutraalne silikoon Makroflex FUSIONXLT  on uue põlvkonna silikoon, mis ühendab endas tänu uuele ristsidestajale kõigi olemasolevate silikoonide parimaid omadusi. Tegemist on oksiimi-/MEKO-vaba, madala mooduliga, ühekomponentse neutraalse silikooniga, mis on mõeldud professionaalseks kasutamiseks nii sise- kui välistöödel. Sobib enamiku tavaliste tihendustööde jaoks, ühendades oksiimi eelised (väga hea töödeldavus, pikk säilivus) alkoksüühendite eelistega (kestlikkus ja terviseohutus).

Kasutamine

 • üldehitusvuukide jaoks nii sise- kui välistöödel
 • perimeetri- ja ilmastikukindlate tihendusvuukide jaoks PVC-st, alumiiniumist, puidust ukse- ja aknalengide puhul
 • ühendus- ja paisumisvuukide tihendamiseks ehitusel; paatide, haagiste ja haagissuvilate hoolduseks.

Silikooni temperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt +20 °C. Vuukide täitmiseks sobiv temperatuur on vahemikus -5 °C kuni +40 °C.

Pakend: 280 ml padrun; fooliumpakend 600 ml

Säilitamine

Toote kvaliteet säilib muutumatuna kuni 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui seda hoitakse jahedas (vahemikus +5 °C kuni +25 °C) ja kuivas kohas ning kui pudelit ei ole avatud.

Kuidas kasutada

Hermeetikud

Aluspinna ettevalmistamine


Pinnad peavad olema puhtad ning vabad tolmust, rasvast ja muudest naket halvendada võivatest ainetest.

Vana hermeetiku, muude materjalide ja hallituse jäägid tuleb täielikult eemaldada. Rasv eemaldatakse lahustis (alkoholis või lakibensiinis) immutatud tampooniga ja puhta lapiga üle pühkides. Tolm eemaldatakse õlivaba suruõhuga. Parema tulemuse saamiseks soovitatakse vuukide servad katta eelnevalt teibiga.

Kasutamine

 • Pange padrun silikoonipüstolisse.
 • Otsaku tipp tuleb kaldega maha lõigata (umbes 45°) vuugi laiuse järgi.
 • Kandke ühele ühendatavatest pindadest liimi siksakikujulise riba või väikeste tihedate täppidena ja oodake 5 minutit.
 • Vajutage päästikule ja kandke hermeetik vuuki. Jälgige, et hermeetik jaotub ühtlaselt ja et on tagatud hea kontakt vuugi mõlema poolega.
 • Kandke hermeetik 2 teibiriba vahele. Jälgige, et vuuk korralikult täituks ja et oleks tagatud ühenduskoha veekindlus.
 • Tasandage hermeetik sobiva tasandustööriistaga 5 minuti jooksul. Liigne hermeetik tuleb kohe eemaldada vedelseepi kastetud tasandustööriista või sõrmega (olenevalt tootest).
 • Eemaldage teip enne hermeetiku tardumist. Vuuk jääb ideaalselt sirge ja sile.

Puhastamine

Värske hermeetiku saab ära kuiva või lahustis immutatud lapiga. Tahkunud hermeetiku saab ära kaapides (nt lõiketeraga) või spetsiaalse silikoonieemaldiga.

Piirangud

Makroflex FUSIONXLT ei sobi kasutamiseks:
 

 • Ei soovitata otse toiduainetega kokkupuutuvate vuukide jaoks.
 • Ei soovitata klaaskonstruktsioonide jaoks.
 • Ei tohi kasutada sekundaarse hermeetikuna isoleerivate klaaselementide puhul ning ei tohi puutuda kokku isoleeritud klaasi ääretihendiga.
 • Ei tohi puutuda kokku lamineeritud ehk turvaklaasi vahekihiga.
 • Ei soovitata basseini- ja akvaariumivuukide ega veealuste rakenduste jaoks.
 • Hermeetikut ei tohi üle värvida (halb katvus ja nake värviga).
 • Enne toote värvitud pindadel kasutamist peab värv täielikult ära kuivama. Kuna värvid (eriti alküüdvärvid) on väga erinevad, soovitame sobivust eelnevalt katsetada.
 • Toodet ei soovitata materjalide jaoks, mis võivad aja jooksul eraldada teatud komponente (butüülhermeetik, EPDM-kummid, polükloropreenid, bituumen jne). Värv võib muutuda või nakkeomadused halveneda.
 • Ei soovitata looduskivi (nt marmori ja graniidi) jaoks. Looduskivile kandmisel kasutage spetsiaalset looduskivi jaoks mõeldud silikooni.
 • Ei soovitata PMMA (Plexiglass®), plii, PTFE (Teflon®) või polüetüleeni jaoks.
 • Tundlike pindade (nt peeglite) puhul tuleb hermeetikuga sobivust eelnevalt katsetada.