Kirjeldus

HERMEETIKUD

MAKROFLEX GA103

Klaasimis- ja kasvuhoonesilikoon

 

Omadused:

 • Suurepärane nake enamiku materjalidega
 • Spetsiifiline lõhn vulkaniseerimise ajal
 • Vastupidav osoonile, UV-kiirgusele ja äärmuslikele temperatuuridele
 • Hallituskindel
 • Väga tugev

   

Kvaliteetne klaasisilikoon Makroflex GA103 sobib kasutamiseks erineval otstarbel, aga esmajoones kõikideks klaasimistöödeks. Väga hea vastupidavus vananemisele, kahanemisele, pragunemisele ja värvimuutustele. Ei sisalda lahusteid.

Kasutamine

 • Alumiiniumraamide klaasimine
 • Ehitus- ja konstruktsioonivuugid
 • Akende ja uste tihendamine
 • Üldised klaasimistööd
 • Akvaariumite tihendamine
 • Nakkub paljude mittepoorsete aluspindadega, nagu klaas, glasuuritud keraamilised plaadid, alumiinium ja metall.

Silikooni temperatuur paigaldamisel peab olema vähemalt +20 °C. Vuukide täitmiseks sobiv temperatuur on vahemikus +5 °C kuni +40 °C. Vuuke võib täita temperatuuril alla +5 °C ainult juhul, kui ühendatavad pinnad on kondensatsioonivee-, jää- ja lumevabad.

Pakend: 300 ml pakend

Säilitamine

Toote kvaliteet säilib muutumatuna kuni 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui seda hoitakse jahedas (vahemikus +5 °C kuni +30 °C) ja kuivas kohas ning kui pudelit ei ole avatud.

Kuidas kasutada

Hermeetikud

Aluspinna ettevalmistamine

Vajaduse korral eemaldage vana vuugitäide – lõigake see noaga välja. Seejärel eemaldage jäägid lakibensiiniga. Ühenduskoht peab olema puhas, kuiv ning seal ei tohi olla mustust, lahtiseid tükke ja vana vuugimaterjali. Eriti õlised pinnad tuleb enne puhastada atsetooniga või tootega MAKROFLEX CLEANER. Metallpindade puhastamiseks võib kasutada lakibensiini. Paigaldage kaitseteip piki vuugi mõlemat serva. Nii ei satu segu külgnevatele pindadele.

Kasutamine

 • Pange padrun silikoonipüstolisse.
 • Otsaku tipp tuleb kaldega maha lõigata (umbes 45°) vuugi laiuse järgi.
 • Kandke ühele ühendatavatest pindadest liimi siksakikujulise riba või väikeste tihedate täppidena ja oodake 5 minutit.
 • Vajutage päästikule ja kandke hermeetik vuuki. Jälgige, et hermeetik jaotub ühtlaselt ja et on tagatud hea kontakt vuugi mõlema poolega.
 • Kandke hermeetik 2 teibiriba vahele. Jälgige, et vuuk korralikult täituks ja et oleks tagatud ühenduskoha veekindlus.
 • Tasandage hermeetik sobiva tasandustööriistaga 5 minuti jooksul. Liigne hermeetik tuleb kohe eemaldada vedelseepi kastetud tasandustööriista või sõrmega (olenevalt tootest).
 • Eemaldage teip enne hermeetiku tardumist. Vuuk jääb ideaalselt sirge ja sile.

Puhastamine

Puhastage tööriistad ja hermeetikujäägid lakibensiiniga, enne kui hermeetik tardub.

Piirangud


Makroflex GA103 ei sobi:

• poorsetele aluspindadele, nagu betoon, kivi või marmor.
• samuti ei sobi see bituumenipõhistele aluspindadele, naturaalsel kummil, kloropreenil või teistel sünteetilistel kummidel põhinevatele aluspindadele ega ehitusmaterjalidele, millest võib eralduda õli, plastifikaatoreid või lahusteid. Ärge kasutage täiesti suletud ruumis, sest hermeetik vajab tardumiseks õhuniiskust.
• et tardumise ajal eraldub äädikhapet, võib see söövitada peeglites kasutatud hõbedat ning tundlikke metalle, nagu vask, messing ja plii. Ei sobi kasutamiseks kaetud vuukides ega vuukides, kus võib tekkida liiga suur füüsiline surve või söövitus.
• ei sobi kohtadesse, kus puututakse kokku toiduainetega.