MÕISTED

 1. C
  • CFC
   Klorofluorosüsinik
   Täielikult halogeenitud süsinikuühendid, mis sisaldavad süsinikku, kloori ja fluori ning mida kasutati laialt aerosoolpropellantides ja jahutusainetes. Arvatakse, et klorofluorosüsinikud põhjustavad atmosfääri osoonikihi kahanemise ja peale selle mõjutavad üleilmsest soojenemist.* Ükski Makroflexi polüuretaanvaht ei sisalda klorofluorosüsinikku.
 2. D
  • DME
   Dimetüüleeter
   Ühekomponentsetes vahtudes tavaliselt kasutatav propellant*
 3. V
  • Voolamine
   Ühekomponentse vahu üks olulisematest omadustest on õõnsuses tardumise võime ja seeläbi vuukide täitmine. Värskelt paigaldatud vaht on vedel vaht ja seetõttu ei ole sellel sisemist tugevust. Seetõttu võib vaht kokku vajuda ja maha voolata, eriti vertikaalsete vuukide puhul.
   See omadus oleneb tootest, välistemperatuurist ja vuugi laiusest. Voolamise tüüpilisteks teguriteks on liiga madal temperatuur ja liiga lai vuuk.

  • Viited
   *Allikas: FEICA OCF GLOSSARY RAM-C02-0004, http://www.feica.eu
   **Allikas: FEICA TM-1008-2011 v3, http://www.feica.eu
   ***Allikas: FEICA TM-1011-2011 v4, http://www.feica.eu
   ****Allikas: FEICA TM-1012-2012 v4, http://www.feica.eu´. 
 4. F

   

  • FEICA

  FEICA on üleeuroopaline liimi- ja hermeetikutööstuse ühing, kuhu  kuuluvad ka ühekomponentsete vahtude tootjad. Lisateavet leiate aadressilt www.feica.eu.
  Henkel kasutab FEICA poolt heakskiidetud läbipaistvaid ja korratavaid katsetulemusi andvaid katsemeetodeid, et kliendid saaksid anda  toote kvaliteedi kohta korrektset teavet. FEICA ühekomponentsete vahtude puhul kasutatavad katsemeetodid leiate aadressilt http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf.

 5. G
  • GWP
   Üleilmse soojenemise potentsiaal
   Atmosfääri soojenemist põhjustada võivate ainete kogus. Kõik GWP väärtused esitatakse süsinikdioksiidi suhtena. See on kõige enam levinud gaas, mis võib põhjustada üleilmset soojenemist, ja selle GWP väärtus on 1.
   Keskkonnakaitseamet viitab ainele HFC 134a kui gaasile, millel on suur potentsiaal põhjustada üleilmset soojenemist. Enamik ühekomponentsete vahtude tootjaid kasutasid varem gaasi HFC 134a vahustava vahendina. Selle üleilmse soojenemise potentsiaal on 1300, mis tähendab, et see näitaja on 1300 korda suurem kui süsinikdioksiidil.* Henkel loobus R 134a kasutamisest oma toodete koostises palju varem, kui see ametlikult keelustati.

   

 6. H
  • HFC
   Klorofluorosüsinivesinik
   Mittetäielikult halogeneeritud süsivesinikud.
   Paljudes kasutusvaldkondades on osooni kahjustavad klorofluorosüsinikud (CFC-d) asendatud HFC-dega. Need on võimsad kasvuhoonegaasid, mille üleilmse soojenemise potentsiaal 100 aasta jooksul on vahemikus 140–11 700.
   Ühekomponentsetes vahtudes on enamik HFC-dest asendatud propaani, butaani ja dimetüüleetri kombinatsioonidega.
    

   

 7. I
  • Isotsüanaat
   Aine, mis sisaldab isotsüanaatrühma (-N=C=O). Polüisotsüanaat sisaldab rohkem kui ühte isotsüanaatrühma.*
 8. L
  • Lõikamisaeg
   Aeg, mille möödudes 3 cm läbimõõduga silindrikujulise vahu (mitte täielikult kõvenenud) lõikamine ei jäta noale värske vahu jääke, kui noaga lõikamine ei pigista mulle kokku ja ei lõhu neid. Aeg, mille möödudes ei ole vaht täielikult kõvenenud, kuid seda saab töödelda. Miinuskraadidel paisub vaht vähem ja tardumisaeg on pikem.
  • Leegiaeglusti
   Lisand, mis pidurdab leegi süttimist ja/või levimist*

   

 9. M
  • MDI
   Metüleendifenüüldiisotsüanaat
   2,2'-/2,4'- ja 4,4'-metüleendifenüüldiisotsüanaadi lühend. MDI on aromaatne isotsüanaat, mis on polüuretaani peamine toormaterjal.* MDI on keemiline aine. Polüuretaani toomisel reageerib see polüoolidega, toimides vahu tardainena. MDI reageerib veega ja tahkestub. See annab traditsioonilistele polüuretaanvahtudele pruuni/beeži tooni ja muudab need äärmiselt UV-tundlikuks, mistõttu polüuretaanvahud muutuvad päikesevalguse mõjul väga rabedaks.

   

 10. N
  • Nihketugevus
   Nihketugevus on vahu oluline omadus, mis on vajalik selle kinnitusjõu määramiseks, eriti ukselengide kinnitamisel. Seda kasutatakse vajaliku kinnitusala arvutamiseks (arvestades konkreetse uksetiiva kaalu) või vastupidi. Peale selle näitab see katse kinnituse purunemispunkti, mis võib olla kas vahusisene (kohesiivpurunemine) või tekkida vahu ja ühendatud pinna vahel (nakkumise probleem).
  • Normaalne kliima
   23 °C / suhteline õhuniiskus 50%

   

 11. O
  • OCF
   Ühekomponentne vaht (sõna otseses mõttes)
   Niiskuse mõjul tarduvad ühekomponentsed vahud survestatud mahutites (aerosoolpudelites). Isetarduvad kahekomponentsed vahud survestatud mahutites („1,5-komponentsed vahud”).
    

   

 12. P
  • PE
   Polüetüleen

  • Polüuretaan
   Polümeerne aine, mis sisaldab palju uretaansidemeid (-N-C-O-). Lühendatult PU.

  • Polüuretaanvahu elastsus
   PAknalengid on pidevas pinges, mille põhjustab pidev avamine-sulgemine, termopaisumine (nt otsesest päikesevalgusest tulenevalt), termokahanemine (jahedad/külmad temperatuurid), suured üheaegsed temperatuurierinevused sees ja väljas (40 °C ja üle selle) ning keerulised ilmastikuolud (nt tuul). Elastne polüuretaanvaht peab sellistele liikumistele vastu ja ei purune nii kiiresti, säilitades seeläbi oma isoleeriva funktsiooni (nii soojus- kui ka heliisolatsioon).

  • Polüuretaanvahu saagis
   Saagiseks nimetatakse lõplikult tardunud vahu mahtu ühest pudelist. Tardunud vahu saagis oleneb suuresti töötingimustest: temperatuurist, õhuniiskusest, paisumiseks olemasolevast ruumist jne. Saagist mõõdetakse kastis ja vuugis. Mõlemal juhul käitub polüuretaanvaht täiesti erinevalt. „Kastikatse” on standardiseeritud ja seda aktsepteerib Euroopa suurimate ühekomponentsete vahtude tootjate ühing. See korratav katse näitab vahu saagist liitrites. Klientidel võib olla lihtsam mõista vuugi pikkust, sest vahtu kasutatakse kõige rohkem vuukide täitmiseks, kuid see meetod ei ole korratav ja seda võib hõlpsalt ära kasutada oma toote eelistamiseks. Tulemust väljendatakse meetrites.

  • Polüuretaanvahu struktuur
   Nõutud omaduste ja näitajate (nt soojus- ja heliisolatsioon) saavutamiseks peab polüuretaanvaht olema homogeenne ja peene poorstruktuuriga (sees ei tohi olla suuri tühimikke ega mulle). See saavutatakse tänu hoolikalt tasakaalustatud keemilisele koostisele.

  • Poorne materjal
   Poorsed materjalid on sellised materjalid, mis lasevad vedelikke ja/või gaase läbi, kas siis osaliselt või täielikult (nt puit, klaaskiud, kork jne).
   Mittepoorne materjal aga ei lase vedelikke ja gaase läbi (nt klaas, metallid, plastid).

  • Puutekuiv aeg
   Aeg, mis kulub vahu, hermeetiku või liimi pinna puutekuiva oleku saavutamiseks.

   

 13. R
  • Rabedus
   Ühekomponentsetel polüuretaanipõhistel vahtudel on omadus muutuda tardumisel rabedaks, seda peamiselt külmal temperatuuril. Soojenemisel kaob see omadus üldjuhul jäädavalt. Kuigi kõrgel temperatuuril muutub vaht elastseks, võib külmades tingimustes rabedus püsida ja mõjutada vahu pealekandmise omadusi. Mida madalam on rabedusepunkt, seda parem on vahu kvaliteet.**

  • R.H.
   Suhteline õhuniiskus
   Õhus tegelikult sisalduv niiskus protsentides võrreldes maksimaalse võimaliku niiskusega antud temperatuuril.

   

 14. S
  • Survetugevus
   Ühekomponentsete vahtude üks kasutusvaldkondadest on ühenduskohtade soojus- ja heliisolatsioon. Need ühendused peavad neeldama temperatuurimuutustest, tuulekoormusest jms põhjustatud ehituselementide liikumist ja peavad olema piisavalt elastsed, et tagada pikk kasutusiga. Sellist elastsust mõõdetakse vahutüki survetugevusega. Tulemus on proportsionaalne surve tugevusega. Survetugevuse tüüpiline väärtus on 10%.***
    

   

 15. T
  • Tardumissurve
   Tardumissurve näitab vahu survet tardumisprotsessi ajal. Tardumissurve tekib vahu tardumisest (kõvenemisest) ja samaaegsest paisumisest. Selline jõud võib deformeerida aluspindu, näiteks nõrku raame, kui need ei ole tardumise ajaks klambritega kinnitatud.
    

   

 16. V
  • Voolamine
   Ühekomponentse vahu üks olulisematest omadustest on õõnsuses tardumise võime ja seeläbi vuukide täitmine. Värskelt paigaldatud vaht on vedel vaht ja seetõttu ei ole sellel sisemist tugevust. Seetõttu võib vaht kokku vajuda ja maha voolata, eriti vertikaalsete vuukide puhul.
   See omadus oleneb tootest, välistemperatuurist ja vuugi laiusest. Voolamise tüüpilisteks teguriteks on liiga madal temperatuur ja liiga lai vuuk.

    

   

Viited
*Allikas: FEICA OCF GLOSSARY RAM-C02-0004, http://www.feica.eu
**Allikas: FEICA TM-1008-2011 v3, http://www.feica.eu
***Allikas: FEICA TM-1011-2011 v4, http://www.feica.eu
****Allikas: FEICA TM-1012-2012 v4, http://www.feica.eu´.