KKK

 1. Kas see on tõsi, et pudelis polüuretaanvahu säilivusaeg on piiratud?

  Jah. Koostisainete keemilistest reaktsioonidest ja propellantide vähenemisest tulenevalt on tavaline säilivusaeg 9–24 kuud (oleneb tootest).

 2. Kas välistingimused mõjutavad polüuretaanvahu säilivusaega?

  Säilivusaeg lüheneb tunduvalt, kui polüuretaanvahtu hoitakse pikemat aega soojas ja/või niiskes keskkonnas.

 3. Mis on soovituslik optimaalne temperatuur polüuretaanvahu kasutamiseks?

  Parimate tulemuste saavutamiseks peab ümbritsev temperatuur ja pudeli temperatuur olema vahemikus +15 kuni +25 °C.

 4. Kui kauaks võib jätta pooliku pudeli püstolile?

  Kui püstolit on hästi hoitud ja kui see on gaasikindel, võib pudel jääda püstolile üheks-kaheks nädalaks. Ootamatu lahtimineku vältimiseks soovitame päästiku reguleerimiskruvi lõpuni kinni keerata.

 5. Olen näinud, et teiste toodete otsikutele on kinnitatud plastist pikendustorud. Mis on nende eesmärk?

  Pikendustoru tagab juurdepääsu raskelt ligipääsetavatele kohtadele. Ent sellist tüüpi konstruktsioon põhjustab soovimatut tilkumist toru otsast. Sellepärast pikendustorusid pudelitele üldjuhul ei paigaldata. Pealegi on sellel torul negatiivne mõju vahu mõnele omadusele.

 6. Kas adapter tuleb puhastada liigse vahu jääkidest või võin ma lihtsalt paigaldada uue pudeli?

  Kuigi adapterid on valmistatud mittenakkuvast materjalist, soovitame kasutada püstoli puhastusvedelikku ja liigse vahu jäägid kohe eemaldada – hästi hooldatud tööriistad kestavad kauem. Eriti oluline on jälgida, et adapteris olev tihenduskuul on puhas.

 7. Miks purskub vaht külgedelt välja, kui pudelit uuesti kasutada?

  Sellisel juhul on tardunud vaht otsiku osaliselt ummistanud ja uus vaht surutakse ühele küljele. Soovitame otsikut aeg-ajalt värskest vahust puhastada, eriti pärast töökatkestust. Üldjuhul ei saa sellist pudelit parandada ja see tuleb uuega asendada.

 8. Kas pooltäis pudeli võib jätta aplikaatorpüstolile?

  Jah. Õigupoolest soovitamegi jätta pooltäis pudeli püstoli külge. Püstoli ja pudeli ohutuks hoiulepanekuks tuleb päästiku reguleerimiskruvi lõpuni kinni keerata (jõudu rakendamata).

 9. Kas plastkorpusega püstol kestab vähem kui metallkorpusega?

  Kui mõlemat aplikaatorpüstolit kasutatakse sarnastes tingimustes, on nende eeldatav tööiga ühesugune. Plastpüstoli mehaanilised osad on hoolikalt konstrueeritud – eriti olulised osad on kaetud teflonikihiga. See tagab tööriista pika tööea.

 10. Kas polüuretaanvahtu võib kasutada selliste profiilide täitmiseks nagu alumiinium, teras või plastifitseerimata PVC-st sektsioon?

  Et üldjuhul ei saa tagada tardumiseks vajalikku niiskust profiili kogu pikkuse ulatuses, sobib selliseks tööks paremini kahekomponentne vaht.

 11. Mida teha liigse vahuga, näiteks ümber uste ja akende?

  Liigse tardunud vahu võib noa, sae või sarnase tööriistaga ära lõigata. Vahujäägid ei ole ohtlikud ja need võib visata olmeprügi hulka.

 12. Kas tardunud vaht vananeb?

  Tardunud vaht ei vanane, kui see on kaitstud UV-kiirte, kõrge temperatuuri (> 110 °C), leeliseliste või happeliste ainete ja teatud kemikaalide eest, mis on mõeldud polüuretaanvahuplekkide eemaldamiseks.

 13. Kuidas eemaldada vahuplekke?

  Värske vahu eemaldamiseks kasutage polüuretaanvahu eemaldusvahendit või lahusteid, näiteks atsetooni. Tardunud vahu saab eemaldada ainult mehaaniliselt või tugevatoimelise vahueemaldusvahendiga.

 14. Kas tardumisprotsessi saab kuidagi kiirendada?

  Saab küll. Kui tingimused on kuivad, niisutage kergelt nakkepindu (enne vahu pealekandmist) ja vahu pinda (pärast vahu pealekandmist). Võimalusel kasutage pihustit. See aitab kiirendada tardumisprotsessi ja parandab vahu kvaliteeti.

 15. Kas vahus tekib surve paisumise ja tardumise ajal ning kas see võib vabaneda?

  Jah, vahust vabaneb surve nii paisumise kui ka tardumise ajal. Sellepärast soovitame täita vahed ja õõnsused mitte rohkem kui ühe kolmandiku ulatuses. Nõrgalt ühendatud seinte kahjustumise vältimiseks kasutage eraldustükke või klambreid.

 16. Millest valmistatakse ühekomponentset polüuretaanvahtu?

  Keemiline baas on polüoolist, isotsüanaatidest, propellantidest ja erinevatest vahulisanditest valmistatud liim.

 17. Kuidas mõjutab polüuretaani viskoossus vahu väljatuleku kiirust?

  Väljatulekukiirus sõltub suuresti koostisainete viskoossusest – mida suurem on viskoossus, seda aeglasem on väljatulekukiirus. Viskoossus sõltub pudeli temperatuurist ja pudeli säilivusajast. Kui pudel on külm ja aegunud, on väljatulekukiirus aeglasem.

 18. Kas poluüretaanvahu pudelite säilitamisel tuleb järgida ka mingeid erilisi ohutusnõudeid?

  Jah. Kõikide aerosoolpudelite ja eriti just vahupudelite säilitamisel tuleb järgida olulisi ohutusnõudeid.  Kõikidel pudelitel on etikett teabega pudeli ohutuks säilitamiseks.

 19. Mis juhtub siis, kui polüuretaanpudeleid hoida pikemat aega külmades tingimustes?

  Vahu viskoossus [voolutakistus] suureneb märkimisväärselt ja materjali väljatuleku kiirus aeglustub. Sellepärast ei tohi pudeleid kasutada enne, kui need on saavutanud nõutud temperatuuri. Erinevalt kõrgel temperatuuril säilitamisest ei mõjuta see kasutusaega.

 20. Milles võib olla probleem, kui pudeli uuesti kasutamisel ei tule vaht välja?

  Tavaliselt on põhjuseks tardunud vahu jäägid, mis tuleks eemaldada, sest need ummistavad väljatõmbeava.

 21. Kas polüuretaanipudel, mida on nõuetekohaselt hoitud õigel temperatuuril, võib plahvatada?

  Ei, nõuetekohaselt ja õigel temperatuuril hoitud polüuretaanvahu pudel ei plahvata. See võib puruneda ainult väliste tegurite mõjul, nt liiga kõrge temperatuur või mehaanilised mõjud. Polüuretaanvahu pudelite tootmisel ja katsetamisel järgitakse asjakohaseid tööstusstandardeid.

 22. Kas polüuretaanvahu pudeli säilitamisel on vaja järgida erilisi tingimusi?

  Jah – ühekomponentseid polüuretaanvahte tuleb hoida kuivas ja jahedas.  Hulgipakendid ja üksikud pudelid tuleb hoida ülespidi, nii et ventiil jääb üles. Pudelite horisontaalsel säilitamisel võivad ventiilid kahjustuda.

 23. Kas pudelit on vaja kasutamise ajal uuesti raputada?

  Pudelit on soovitatav kasutamise ajal aeg-ajalt raputada, eriti pärast töökatkestust. Nii väldite propellandi ja prepolümeeri eraldumist.

 24. Kui palju tuleb pudelit raputada, et tagada nende kahe koostisaine homogeenne segunemine?

  Pudelit tuleks raputada 15–20 korda.

 25. Kas see mõjub vahule halvasti, kui pudelit enne kasutamist ei raputata?

  Polüuretaanvaht koosneb prepolümeerist ja propellantgaasist, mis moodustavad säilitamise ajal kaks kihti. Homogeense segu saavutamiseks tuleb pudelit enne kasutamist tugevalt raputada. Ebapiisav raputamine halvendab vahu kvaliteeti – poorstruktuur on jäme ja seeläbi väheneb vahu maht.

 26. Kuidas eemaldada tardunud ja tardumata vahu plekke?

  Tardumata vahu eemaldamiseks kasutage toodet Makroflex Cleaner. Hoiatus. See aine on tugev lahusti ning võib kahjustada plasti ja sünteetilisest kangast pindu!
  Tardunud vahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

 27. Kui palju tardunud vahtu saab ühest 750/1000 ml pudelist?

  Tardunud vahu täpne maht sõltub paljudest teguritest: õhuniiskusest, välistemperatuurist, vuugi laiusest ja sügavusest. Üldjuhul paisub kõrrevaht 2–2,5-kordseks.

 28. Miks tuleb juba tardunud vahtu päikese eest kaitsta?

  Polüuretaanvahud on väga tundlikud UV-kiirguse suhtes. Kui vuuk jätta katmata, kahjustub tardunud vaht kiiresti.

 29. Kas vuuke tuleks niisutada?

  Pindade pihustamine veega enne vahu pealekandmist tagab vahu parema nakkumise, eriti poorsete pindadega, näiteks betooniga. Enamikul juhtudel ei ole tarduva vahu niisutamine paisumise ajal vajalik. Soovitame seda teha ainult siis, kui õhu niiskusesisaldus on tõesti väga väike.

 30. Mis on silikoonhermeetikud?

  Silikoonid on polüsiloksaani molekuli modifikatsioonid. See on väga suur makromolekul, mille saab modifitseerida väikse kuni väga suure viskoossusega läbipaistvaks vedelikuks või pehmeks tahkeks materjaliks. Silikoonid ei lahustu vees.

 31. Mis on silikoonhermeetikute eelised?

  Silikoone kasutatakse materjalide ühendamise liitekohtades ning temperatuurimuutustest, niiskusest, kahanemisest, mürast, tuulest ja vibratsioonidest tulenevate liikumiste võimaldamiseks. Silikoonid tagavad, et ehitusmaterjalid püsivad paigal, neeldavad pinget ja liikumist, säilitades seeläbi konstruktsiooni tugevuse ja ohutuse.  Tänu ainulaadsetele nakkumist ja vastupidavust tagavatele omadustele nakkuvad silikoonid enamiku materjalidega – väga poorsete, mittepoorsete, tundlike materjalidega ja selliste raskesti liimitavate materjalidega nagu betoon, klaas, graniit, marmor, alumiinium, teras ja plastid. Hermeetikud moodustavad tugeva, õhukindla tihenduse, mis peale hoone kaitsmise täiendab ka selle esteetilist välisilmet.

 32. Miks ei saa silikoonhermeetikuid üle värvida?

  Sellepärast et silikoonid on väga elastsed ja pinna viimistlemiseks kasutatud värvikihtidel puudub tugev alus, millega nakkuda. Kuigi suur osa silikoonidest nakkub enamiku värvitud pindadega, siis värv ei nakku silikoonkummiga.

 33. Kuidas eemaldada juba tardunud silikoonhermeetikuid?

  Kõige paremini toimib füüsiline kraapimine ja tugevatoimeline lahusti. Saadaval on spetsiaalsed eemaldusvahendid, mis pehmendavad silikoone, ning seejärel hõlbustavad selle mehaanilist eemaldamist.

 34. Millisesse keskkonda silikoonhermeetikud ei sobi?

  Tavapärane silikoonkummi ei sobi sellistesse keskkondadesse, kus see puutub kokku õlide, kütuste ja lahustitega.  Üldiselt ei talu silikoonkummid auru ega väga kuuma vett.

 35. Kuidas silikoonhermeetikuid kasutusest kõrvaldada?

  Et tardunud või tardumata silikoonkummit ei peeta ohtlikuks jäätmeks, võib seda kasutusest kõrvaldada kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.

 36. Kuidas eemaldada liimi?

  Liimi eemaldamine võib olla keeruline. Püüdke selgusele jõuda, kas liim on vee- või lahustipõhine. Üks võimalus on valada liimile sooja seebivett ja vaadata, kas see pehmendab liimi. Kui see ei toimi, niisutage lappi lahustiga, näiteks lakibensiini või tärpentiniga, ja proovige sellega liimi pehmendada. Olge ettevaatlik, et pinda mitte kahjustada. Vana liim muutub üsna kõvaks ja selle eemaldamise ainus võimalus võib olla mahakraapimine või lihvimine.