Kirjeldus

POLÜURETAANVAHUD

MAKROFLEX STD Winter

Ühekomponentne polüuretaan-kõrrevaht

 

Omadused:

 • Pealekandmine madalal temperatuuril
 • Tardunud täitematerjal on tugev ja püsiv
 • Homogeenne struktuur
 • Suurepärane nake enamiku materjalidega
  Väga hea soojus- ja heliisolatsioon

Makroflex STD Winter polüuretaan-kõrrevaht on mõeldud paigaldamiseks temperatuuril kuni –10 °C ning sobib seega kasutamiseks kuivades ja külmades tingimustes. Ülihea avatud-suletud pooride tasakaal ja väga hea mehaaniline tugevus. Mugav kasutamine ja pealekandmine kõrsaplikaatoriga. Vaht on isepaisuv ja tardudes paisub umbes kaks korda. Vaht nakkub väga hästi enamiku ehitus-materjalidega (näit.puit, betoon, kivi, metall jne). Toode ei sisalda freoone.

Kasutusvaldkonnad

 • Akna- ja ukselengide isoleerimine
 • Akna- ja ukselengide, aknalaudade paigaldamine
 • Õõnsuste täitmine
 • Avade tihendamine katusekonstruktsioonides ja isolatsioonimaterjalides
 • Helikindlate vaheseinte ehitamine
 • Avade täitmine torude ümber
 • Seinapaneelide, katusekivide isoleerimine

Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on –10 °C kuni +25 °C. Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +25 °C.

Parim enne: 15 kuud. Pikima võimaliku kasutusea tagamiseks mitte hoida temperatuuril üle +25 °C ja alla +5 °C (lühikest aega kuni –20 °C).

Pakend: 750/1000 ml

Kuidas kasutada

POLÜURETAANVAHUD

Aluspinna ettevalmistamine

 • Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja vaba ainetest, mis võivad naket halvendada.
 • Nakkumise suurendamiseks niisutage mineraalsed, poorsed aluspinnad (tellismüürid, betoon, paekivi) veepihustiga.
 • Katke külgnevad alad kilega.

Pudeli ettevalmistamine

 • Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on –10 °C kuni +25 °C.
 • Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +25 °C.
 • Raputage pudelit tugevalt vähemalt 15 sekundit.
  Aluspind peab olema kuiv ja tolmuvaba. Pind võib olla niiske, kuid mitte jäätunud.

Kasutamine

 • Ülevoolu vältimiseks peab vahu väljavoolukiirus olema mõõdukas. Paigaldamise ajal loksutage pudelit regulaarselt.
 • Eemaldage pudelilt plastkork ja keerake plasttoru tugevalt pudelile. Püstoliga töötades hoidke pudelit alati alaspidi (ventiil all). Koguse reguleerimiseks vajutage ventiili päästikule. Et tardumise ajal vaht paisub, tuleb jätta pisut vaba ruumi.
 • Pindade ja vahu niisutamine parandab nakkumist ja tardunud vahu kärgstruktuuri.
 • Kui teete töö ajal pikema pausi kui 5–10 minutit, puhastage otsik ja ventiil tootega CLEANER.

Soovitused

Vuugi maksimaalne laius sõltub ümbritsevast temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest. Et saavutada kuivades tingimustes (talvel, keskküttega ruumides jne) parima vahustruktuuri ja -omadustega tulemus, soovitame vahed ja vuugid täita mitme väiksema vahuriba (paksus 3–4 cm) kihiga. Enne iga uue kihi pealekandmist tuleks pinda veidi niisutada.