Kirjeldus

POLÜURETAANVAHUD

MAKROFLEX PREMIUM MEGA PRO
 

Ühekomponentne polüuretaan-püstolivaht

 

Omadused:

 • Suur saagis (+45%) tagab hea tööefektiivsuse
 • Suurepärane nake enamiku materjalidega
 • Väike survetugevus tardumisel
 • Täpne doseerimine ja seetõttu minimaalsed materjalikaod
 • Väga hästi täitev
Vajate ülitõhusat ja usaldusväärset polüuretaanvahtu? Tutvuge tootega Makroflex Premium Mega PRO.

Makroflex Premium Mega PRO on kvaliteetne polüuretaanvaht, mille tardunud vahu saagis on umbes 45% suurem kui tavapärastel püstolivahtudel. Mugav kasutada ja paigaldada spetsiaalse vahuaplikaatoriga. Vaht on isepaisuv, ent järelpaisumine on minimaalne ja survetugevus tardumisel mõõdukas. See tagab veel suurema mugavuse ja täpsema doseerimise paigaldamisel. Vaht nakkub väga hästi enamiku ehitusmaterjalidega (näit.puit, betoon, kivi, metall jne). Tardunud vahu saagis sõltub suuresti töötingimustest: temperatuurist, õhuniiskusest, olemasolevast paisumisruumist jne. Toode ei sisalda freoone.

Kasutusvaldkonnad

 • Õõnsuste täitmine
 • Avade tihendamine katusekonstruktsioonides ja isolatsioonimaterjalides
 • Helikindlate vaheseinte ehitamine
 • Avade täitmine torude ümber
 • Seinapaneelide, katusekivide jms paigaldamine ja isoleerimine

Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on +5 kuni
+30 °C. Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi
toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +30 °C.

Parim enne: 15 kuud. Pikima võimaliku kasutusea tagamiseks mitte hoida
temperatuuril üle +25 °C ja alla +5 °C (lühikest aega kuni –20 °C).

Pakend: 870/1000 ml

Kuidas kasutada

POLÜURETAANVAHUD

Aluspinna ettevalmistamine

 • Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja vaba ainetest, mis võivad naket halvendada.
 • Nakkumise suurendamiseks niisutage mineraalsed, poorsed aluspinnad (tellismüürid, betoon, paekivi) veepihustiga.
 • Katke külgnevad alad kilega.

Pudeli ettevalmistamine

 • Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on +5 kuni +30 °C.
 • Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +30 °C.
 • Enne kasutamist loksutage pudelit tugevalt (15–20 korda).
 • Eemaldage pudelilt plastkork ja keerake pudel tugevalt püstolile.
 • Püstoliga töötades hoidke pudelit alati alaspidi.
 • Vahu väljavoolukiirust reguleerib päästikule vajutamise surve.

Kasutamine

 • Ülevoolu vältimiseks peab vahu väljavoolukiirus olema mõõdukas. Paigaldamise ajal loksutage pudelit regulaarselt.
 • Pudelit ei ole soovitav püstolilt eemaldada enne, kui see on täiesti tühi. Pudeli väljavahetamisel loksutage uut pudelit tugevalt. Keerake tühi pudel lahti ja asendage see kohe uuega, et vältida õhu sattumist püstolisse.
 • Kui te ei soovi uut pudelit paigaldada, eemaldage vaht püstolilt polüuretaanvahu eemaldajaga. Tardunud vahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Soovitused

Vuugi maksimaalne laius sõltub ümbritsevast temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest. Et saavutada kuivades tingimustes (talvel, keskküttega ruumides jne) parima vahustruktuuri ja -omadustega tulemus, soovitame vahed ja vuugid täita mitme väiksema vahuriba (paksus 3–4 cm) kihiga. Enne iga uue kihi pealekandmist tuleks pinda veidi niisutada.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada ainult tootja katsetatud ja heaks kiidetud aplikaatorit.