Kirjeldus

POLÜURETAANVAHUD

MAKROFLEX PREMIUM MEGA WINTER PRO

Ühekomponentne polüuretaan-püstolivaht
 

Omadused

 • Suur saagis tõstab tööefektiivsuse uuele tasemele
 • Tugev nake enamiku materjalidega
 • Väike survetugevus tardumisel
 • Väga hästi täitev

Makroflex Premium Mega Winter PRO on kvaliteetne polüuretaan-vaht, mille tardunud vahu saagis on umbes 45% suurem kui tavapärastel püstoli-vahtudel. Et toodet võib kasutada temperatuuril kuni –15 °C, tagab see mitmesugustes ilmastikuoludes suurepärased tulemused.  Mugav kasutada ja paigaldada spetsiaalse
vahuaplikaatoriga. Vaht on isepaisuv, ent järelpaisumine on minimaalne ja survetugevus tardumisel mõõdukas. See tagab veel suurema mugavuse ja täpsema doseerimise paigaldamisel. Vaht nakkub väga hästi enamiku
ehitusmaterjalidega (näit.puit, betoon, kivi, metall jne). Toode ei sisalda freoone.

Kasutusvaldkonnad

 • Akna- ja ukselengide isoleerimine
 • Õõnsuste täitmine
 • Avade tihendamine torude ümber
 • Avade täitmine torude ümber
 • Helikindlate vaheseinte ehitamine

Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on -15°C kuni
+25 °C. Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi
toatemperatuuril.  Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +30 °C.

Parim enne: 18 kuud. Pikima võimaliku kasutusea tagamiseks mitte hoida
temperatuuril üle +25 °C ja alla +5 °C (lühikest aega kuni –20 °C).

Pakend: 870/1000 ml

Kuidas kasutada

POLÜURETAANVAHUD

Aluspinna ettevalmistamine

 • Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja vaba ainetest, mis võivad naket halvendada.
 • Nakkumise suurendamiseks niisutage mineraalsed, poorsed aluspinnad (tellismüürid, betoon, paekivi) veepihustiga.
 • Katke külgnevad alad kilega.

Pudeli ettevalmistamine

 • Toote paigaldustemperatuur (ümbritsev keskkond) on –15 °C kuni +25 °C.
 • Enne kasutamist hoidke pudelit vähemalt 12 tundi toatemperatuuril. Pudeli soovituslik temperatuur: +5 kuni +30 °C.
 • Enne kasutamist loksutage pudelit tugevalt (15–20 korda).
 • Eemaldage pudelilt plastkork ja keerake pudel tugevalt püstolile.
 • Püstoliga töötades hoidke pudelit alati alaspidi.
 • Vahu väljavoolukiirust reguleerib päästikule vajutamise surve.

Kasutamine

 • Ülevoolu vältimiseks peab vahu väljavoolukiirus olema mõõdukas. Paigaldamise ajal loksutage pudelit regulaarselt.
 • Pudelit ei ole soovitav püstolilt eemaldada enne, kui see on täiesti tühi. Pudeli väljavahetamisel loksutage uut pudelit tugevalt. Keerake tühi pudel lahti ja asendage see kohe uuega, et vältida õhu sattumist püstolisse.
 • Kui te ei soovi uut pudelit paigaldada, eemaldage vaht püstolilt polüuretaanvahu eemaldajaga. Tardunud vahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Soovitused

Vuugi maksimaalne laius sõltub ümbritsevast temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest. Et saavutada kuivades tingimustes (talvel, keskküttega ruumides jne) parima vahustruktuuri ja -omadustega tulemus, soovitame vahed ja vuugid täita mitme väiksema vahuriba (paksus 3–4 cm) kihiga. Enne iga uue kihi pealekandmist tuleks pinda veidi niisutada.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada ainult tootja katsetatud ja heaks kiidetud aplikaatorit.