VÄLISUKSED

Välisukse kinnitamine ja isoleerimine ühekomponentse vahu abil

Vajalikud materjalid ja tööriistad: kiilud, vajadusel vahetoed, teip, kindad ja prillid, ühekomponentne polüuretaanvaht, vajadusel kruvid, vajadusel kahekomponentne vaht, nuga, lood, kruvikeeraja, haamer, vajadusel vahupüstol.

Saadaval on kahte tüüpi uksi, millel on nii oma eelised kui puudused. Parim uks on see, mis vastab kõige paremini teie jaoks olulistele kriteeriumidele, olgu nendeks siis kena välimus, vastupidavus, energiatõhusus või turvalisus.

Enne ukse paigaldamise juurde asumist lugege läbi tootjapoolsed juhised. Saadaval on väga erinevaid mudeleid, mille paigaldus võib olla küllaltki erinev, sõltudes ukse mudelist ja soovitud omadustest. Välisust mõjutavad tugevasti ilmastikutingimused ja ainult õige paigaldus tagab ukse pikaajalise kasutusea.

Kontrollige enne paigaldama asumist, kas uks mahub avasse. Lengi ja seina vahele peaks jääma umbes 3 cm ja ava mõõtmisel tuleb kontrollida, kas ukseava nurgad on 90º, seinad loodis ja põrand sirge. Kui mitte, tuleb seinad ja põrand (alus) loodi ajada. Ärge unustage kontrollida mõlemalt poolt ust! Kõik probleemid tuleb selles faasis kõrvaldada.

Ettevalmistus

 • Ukse paigaldamiseks ettevalmistatud ava peab olema vaba lahtistest osakestest ja tolmust. Tundlikud pinnad või põrandad kaitstakse vahuplekkide eest teibi või muu kattega.
 • Asetage leng ava keskele. Ukselengi ja seina vahele peab jääma 1 kuni 3 cm. Laiema vahe puhul kinnitust kohandatakse ja polüuretaanvaht ehitatakse üles järk-järgult kihiti.
 • Ukseraam peab olema nii vertikaalselt kui horisontaalselt loodis. Kontrollige veel kord, kas uks on loodis ja sirge. Asendit reguleeritakse kiilude abil ja uks kinnitatakse esialgselt avasse. Seinte ja ukselengi vahemaa ei tohi paigalduse käigus kahaneda ja peab olema umbes 3 cm.
 • Vahetoed peavad paiknema nii hingede kui luku kohal. Mõõtke, kas ukseleng on nii ülevalt, keskelt kui alt ühelaiune. Kontrollige, kas ülemised nurgad on täisnurgad.
 • Tugeva lengiga ukse puhul (lugege tootja juhiseid!) ei ole vaja vahetugesid kasutada, kuna leng peab paisuva vahu survele vastu. Ukse loodimine ning kiilude ja mehhaaniliste kinnituste abil avasse sirgelt kinnitamine on paigalduse puhul kohustuslik.
 • Kui ukseleng on õiges asendis, tuleb teha lõplik kontroll. Paigaldage ukseleht ja sulgege uks ning kontrollige, kas ukse ja piida vahe on ülevalt alla ühtlane. Kui mitte, kõrvaldage viga.

Kinnitamine

 • Enne vahu laskmist loodige uks ja kontrollige, kas ta avaneb korralikult. Ukseliistude paigaldamiseks peab uks ruumi seintega tasa olema.
 • Pärast loodimist kinnitage leng liikumise vältimiseks vahetugede või kiilude abil paigaldustehnoloogia ja tootjajuhiste kohaselt seina külge.
 • Katke ukseleng ja põrand mahakukkuva vahu eest kaitsmiseks paberi või teibiga.
 • Välisukse leng kinnitatakse tootjajuhiste kohaselt mehaaniliselt spetsiaalsete kruvide abil.
 • Kontrollige, kas lukusüsteem toimib korralikult ja vajadusel reguleerige.

Isoleerimine ja tihendamine

 • Pärast mehaanilist kinnitamist täidetakse lengi ja seina vahe ühekomponentse polüuretaanvahuga. Selles faasis EI TOHI vahetugesid veel ära võtta!
 • Laske vaht säästlikult vahesse. Kontrollige tootekirjeldusest, kas vahule tuleb jätta paisumisruumi.
 • Kuivades tingimustes vajab vaht lisaniiskust. Niisutage vahu pinda kergelt veega või pihusti abil. Ärge kasutage liiga palju vett! Vahu pinna niisutamine parandab naket.
 • Vahetugesid ei tohi eemaldada enne vahu täielikku tahkumist (sõltuvalt ümbritsevatest tingimustes, kuid vähemalt 3 tundi). Väga kuiva õhuga ruumides võib vajalikuks osutuda 24-tunnine ootamine.


Viimistlemine

 • Liigse vahu võib noa abil ära lõigata sõltuvalt pealekandmistingimustest ja niiskusest kõige varem ühe tunni pärast. Vahu lõikepind kaitstakse UV-kiirguse eest krohvi, segu vms abil.

Valige järgnevate juhiste ja täidetava vahe mõõtude kohaselt õige toode.


Soovituslikud tooted

Makroflex STD -ukse paigaldamiseks vahetugede abil

Makroflex PRO - mehaaniliselt kinnitatud ukse vuugi isoleerimiseks

Makroflex Premium PRO -mehhaaniliselt kinnitatud ukse vuugi isoleerimiseks