Siseukse kinnitamine ja isoleerimine

Sissejuhatus

Siseukse täpne paigaldamine tagab löögitugevuse, mis aitab vastu pidada paigaldisele mõjuvatele püsivatele jõududele. Selle saavutamiseks peavad tolerantsid olema väga täpsed ja loomulikult on vaja väga häid ehitusoskusi.
Kõige olulisem enne ukse paigaldamist on tutvuda uksetootja juhistega. Saadaval on suures valikus erinevaid mudeleid, mille paigaldamine võib olla üsna erinev, seda olenevalt ukse tüübist ja soovitud isolatsiooniomadustest.
Enne paigaldamise alustamist kontrollige, kas ukse mõõdud sobivad ukseavasse. Kõige parem on jätta ukseava ja raami vahele umbes 2 cm. Ukseava mõõtmisel veenduge, et nurgad on 90°, seinad on loodis ja põrandad sirged. Kui need ei ole täisnurksed ja loodis, tuleks seinad ja põrand (aluspind) ümber teha. Kindlasti kontrollige ukse mõlemat poolt! Selles etapis tuleb kõrvaldada kõik probleemid.

Vajalikud materjalid

Vajalikud materjalid ja tööriistad: tugikiilud, vahetükid (vajadusel), kaitseteip, kindad ja prillid, ühekomponentne polüuretaanvaht, kinnituskruvid (vajadusel), kahekomponentne vaht (vajadusel), nuga, lood, kruvikeeraja, haamer, vahuaplikaator (vajadusel).

Ettevalmistused tööks

 • Ukse paigaldamiseks tehtud ava peab olema puhas lahtistest osakestest ja tolmust. Tundlikud pinnad või põrandad tuleb kaitsta polüuretaaniplekkide eest. Selleks kasutage teipi või tekstiilist kattematerjali.
 • Pange ukseraam avasse ja tsentreerige see lõplikku asendisse. Ukseraami ja seina vahele peab jääma 1–3 cm. Kui liitekohad on laiemad, kohandage kinnitusmeetodit ja ehitage polüuretaanvahust tihendus järk-järgult kihtide kaupa.
 • Ukseraam tuleb loodi abil vertikaalselt ja horisontaalselt joondada. Kontrollige veel kord ning veenduge, et uks on loodis ja sirge. Kiilude abil saab asendit reguleerida ja ukse ajutiselt ukseavasse kinnitada. Seinte ja ukseraami vaheline ruum ei tohi paigaldamise käigus väheneda ja peab olema umbes 2 cm.

Kinnitamine kahekomponentse polüuretaanvahu ja vahetükkidega

 • Kui kasutate kahekomponentset polüuretaanvahtu ja ei plaani ust mehaaniliselt kinnitada, järgige tootja juhiseid. Olenevalt ukse raskusest ja raami paksusest kasutage kas kolme spetsiaalset ukseraami vahetükki, mis on kinnitusklambritega integreeritud, või kolme puuklotsi, mis aitavad vältida raami deformeerumist. Puuklots peab sobituma hästi raami sisse ning selle kinnitamiseks ja reguleerimiseks võib kasutada kiile. Pange sobivad kiilud liitekohta, seina ja ukseraami vahele ning seadke raam õigesse asendisse.
 • Vahetükid tuleb paigaldada nii, et need jäävad mõlema hinge ja luku kõrgusele. Mõõtke ukseraami siselaius ülevalt, keskelt ja alt. See peab olema igalt poolt ühesugune. Kontrollige, kas mõlemad ülemised nurgad on täisnurksed.
 • Kui raam on jäik (vt tootja juhiseid), võib vahetükid ära jätta, sest raam peab tardumise survele vastu. Sellise meetodi kasutamisel tuleb uks loodida ja kinnitada sirgelt ukseavasse. Selleks kasutage kiilusid ja mehaanilist kinnitamist spetsiaalkruvidega.
 • Enne polüuretaanvahu paigaldamist tuleb uks loodida ja veenduda, et see avaneb korralikult. Enne ukseliistude paigaldamist veenduge, et uks on toa seinte suhtes loodis.
 • Kui uks on joondatud, siis ukseraami liikumise vältimiseks tuleb see kinnitada seina külge vahetükkide või eelmainitud liistudega, mis pannakse liitekohta valitud paigaldustehnika ja tootja juhiste kohaselt.
 • Katke ukse raam ja alumine osa paberi või kaitseteibiga, et vältida võimalikku määrdumist alla kukkuda võivate vahutükkidega.
 • Pihustage kahekomponentset vahtu mõlemalt poolt seina ja ukseraami vahele, kohtadesse (üldjuhul 6 kohta), kus on vahetükid. Kahekomponentne vaht tardub täielikult 30 minutiga ja tekitab tugeva surve, mis tagab ukseraami kinnitumise. Ärge kasutage liiga suures koguses vahtu. Paisumise andmed leiate toote tehniliselt andmelehelt.

Mehaaniline kinnitamine

 • Enne mehaanilist kinnitamist tutvuge tootja juhistega. Pange sobivad kiilud liitekohta, seina ja ukseraami vahele, ning seadke raam õigesse asendisse.
  Mõõtke ukseraami siselaius ülevalt, keskelt ja alt. See peab olema igalt poolt ühesugune. Kontrollige, kas mõlemad ülemised nurgad on täisnurksed.
 • Kui ukseraam on paigaldatud õigesse asendisse, kontrollige see viimast korda üle. Paigaldage uks ja pange see kinni – nüüd kontrollige, kas ukse ja piida vaheline pilu on ülalt alla võrdse laiusega. Kui pilu on ebaühtlane, tuleb uks uuesti joondada, kuni kõik on õige.
 • Kui uks on joondatud, kinnitage see seina külge eelmainitud liistudega ja tootja juhiste kohaselt.
 • Kinnitage raam spetsiaalkruvidega tootja juhiste järgi.

Viimane kontroll

 • Kui ukseraam on paigaldatud õigesse asendisse, kontrollige see viimast korda üle. Paigaldage ukseleht ja pange see kinni – nüüd kontrollige, kas ukse ja piida vaheline pilu on ülalt alla võrdse laiusega. Kui pilu on ebaühtlane, tuleb uks uuesti joondada kuni kõik on õige.

Isoleerimine ja tihendamine

 • Kui uks on kinnitatud mehaaniliselt või kahekomponentse polüuretaanvahuga, täitke ukseraami ja seinte vaheline ruum ühekomponentse polüuretaanvahuga. Selles etapis EI TOHI vahetükke veel eemaldada! Paigaldage vahetükid kahekomponentse vahu kasutamise osas antud juhiste järgi!
 • Pihustage ühekomponentne vaht säästlikult vahesse. Järgige vastava toote kirjelduses toodud juhist ühenduste täitmise kohta, sest mõnede toodete kasutamisel on vaja jätta paisumisruum.
 • Kuivades tingimustes tuleb vahtu niisutada, seda eriti talvisel ajal ja keskküttega ruumides. Niisutage vahu pinda pihusti abil kergelt veega. Ärge kasutage liiga palju vett! Vahu pinna niisutamine parandab naket.
 • Vahetükke ei tohi eemaldada enne, kui vaht on täielikult tardunud. Olenevalt keskkonnatingimustest oodake vähemalt 3 tundi. Väga kuiva õhuga ruumides võib tardumine kesta kuni 24 tundi.

Järeltööd

 • Väljapaisunud vahu saab noaga ära lõigata, kuid mitte enne kui 1 tunni pärast (olenevalt paigaldustingimustest ja niiskuse tasemest). Vahu lõikepind tuleb UV-kiirguse eest kaitsta ja katta pahtli, krohvi või muu sarnase vahendiga.

Soovitatavad tooted

Makroflex 2K – kiire kinnitamine
Makroflex STD – uste paigaldamine vahetükkide abil
Makroflex PRO – mehaaniliselt kinnitatud ukse liitekoha isoleerimine
Makroflex Premium PRO – mehaaniliselt kinnitatud ukse liitekoha isoleerimine