TULDTÕKESTAVAL OTSTARBEL KASUTAMINE

Tuldtõkestavast tihendamisest üldiselt

Tuldtõkestavad tooted võib jagada kahte rühma: passiivne ja aktiivne tuletõke.
Aktiivne tuletõke käivitub, kui tuli on juba süttinud. Tüüpilised näited on pihustussüsteemid ja tulekustutid.

Passiivne tuletõke on mõeldud tulekahju ärahoidmiseks ja ohu vähendamiseks. Sellega tuleb arvestada hoone projekteerimisel ja ehituse käigus. Ka passiivse tuletõkke võib jagada kaheks valdkonnaks. Esimene valdkond hõlmab tule süttimise ärahoidmist. See kirjeldab materjalide süttivust, alustades süttivusklassidest (kergestisüttiv → tavaliselt süttiv → raskestisüttiv) kuni mittesüttivusklassideni, kuhu üldjuhul kuuluvad anorgaanilised materjalid, nagu mineraalvill ja betoonipõhised tooted.

Passiivse tuletõkke teine valdkond kirjeldab süsteemi ohutuse taset. Süsteem peaks piirama tule levikut ning tagama evakuatsiooniteede ohutuse määratud ajaks, mis oleks piisav inimeste evakueerimiseks. Tüüpilised kasutuskohad on liitekohad, vaheseinad või muud ühendused ruumide ja korruste vahel, üldjuhul hoone sees ja väga harva väljaspool.

Ehitusmaterjalide klassifitseerimine

Ohutuse astet tähistab tähe järel olev number, mis näitab, mitme minuti jooksul toode tõkestab tuld, kuumust ja ka suitsu. Tüüpilised klassid on näiteks EI 90 ja EI 120, olenevalt funktsioonist ja suluse liigist (nt ümber torude või juhtmete, lahtiste liitekohtade, uste jne). [Siia skeemi joonis]

Tuldtõkestavad polüuretaanvahud

Polüuretaanvahud on üldiselt süttivad. Olenevalt koostisest ja tingimustest võivad need kuuluda kõigisse kolme süttivusklassi. Üksikutes riikides maailmas on tihendusmaterjalide süttivus reguleeritud ja seega kõige enam kasutatavad polüuretaanvahud ei täida ühegi tuleohutuse klassifikatsiooni nõudeid. See tähendab, et need kuuluvad klassi B3 Saksamaa standardi DIN 4102 kohaselt või klassi F standardi EN 13501 kohaselt.

Tuldtõkestava klassifikatsiooniga polüuretaanvahte, mida määratletakse nõuetes kui F 240, katsetatakse tavaliselt liitekohtades. Näiteks F 240 spetsifikatsioon sätestab, et see toode on läbinud tulekatsed 240 minuti jooksul kindlates katsetingimustes, mis peavad olema kirjeldatud lisadokumentides. Liitekoha tihendusvahu puhul on sellisteks tingimusteks liitekoha laius ja seina paksus. Mida kitsam on liitekoht ja mida paksem on sein, seda pikem on selle tihendusmaterjali tulepüsivusaeg. Sageli kasutatakse katsepaigaldises ka mittepõlevaid materjale, näiteks mineraalvilla, kus vahu peamiseks funktsiooniks on ennetada suitsu läbitungimist, ning mineraalvill peab kaitsma vahtu tule eest.

Silikoon- ja silikaadipõhised kuumuskindlad hermeetikud

Makroflexi suurema kuumuskindlusega silikoonhermeetik talub temperatuuri kuni 300 °C, silikaadipõhine hermeetik kuni 1200 °C. Kui silikoonhermeetik jääb antud temperatuurivahemikus elastseks, siis silikaadipõhine hermeetik on palju kõvem ja jäigem.