Kasutamine madalal temperatuuril

Kuidas saavutada parimad tulemused madalal temperatuuril?

Madalal temperatuuril (alla 0 °C) tuleb ületada mitmesugused takistused, et tagada toodete tõhus toimimine. Hermeetikute ja polüuretaanvahtude tardumisnäitajad halvenevad ning ühendatavatel pindadel võib olla jääd ja härmatist Madala temperatuuri korral on õhuniiskus väike. Ühest küljest aeglustab see silikoonhermeetikute tardumist ning teisest küljest saab sellistes tingimustes kasutada ainult spetsiaalseid polüuretaanvahte.

Üldised juhised vahu kasutamiseks madalal temperatuuril

 • Soojendage polüuretaanvahu- või hermeetikupudel toatemperatuurini. Nii on tagatud, et vaht või hermeetik voolab pudelist piisavalt kiiresti välja. Samuti tagab see parima nakke pärast paigaldamist.
 • Puhastage aluspind jääst ja härmatisest. Aluspinna niisutamisel jälgige, et ei tekiks jääd!
 • Võimalusel soojendage ühendatavad pinnad enne pinna ettevalmistamist näiteks kuumaõhupuhuriga. Aluspinna temperatuuri tõstmine parandab hermeetiku nakkumist pinnaga.
 • Madalal temperatuuril tarduvad polüuretaanvahud väga aeglaselt. Kui vaht lõigatakse liiga vara ja selle struktuur ei ole veel saavutanud lõplikku tugevust, võib see mõjutada ühenduskoha täitmise terviklikkust. Temperatuuri kõikumine võib märkimisväärselt muuta polüuretaanvahu paisumise ja saagise näitajad.
 • Kui kasutate akrüülhermeetikuid: veepõhised hermeetikud võivad külmuda, kui säilitamistemperatuur on alla 0 °C. Selliste hermeetikute säilitamistemperatuur peab olema üle +5 °C. Järgige konkreetse toote säilitamisjuhiseid.
 • Ka silikoonhermeetikuid tuleb säilitada ja kasutada iga toote kasutusjuhendi kohaselt. Et madalal temperatuuril on ka õhuniiskus väike, tarduvad silikoonhermeetikud aeglasemalt. Hermeetiku voolamisomaduste parandamiseks tuleb seda enne kasutamist soojendada.

 • Kondenseerumispunktist madalama temperatuuri korral tuleb enne polüuretaanvahu või hermeetiku kasutamist aluspinnad kondensatsiooniveest puhastada. Kui temperatuur on alla kaste-
  punkti, siis enne polüuretaanvahu või hermeetiku pealekandmist puhastage probleemsed pinnad ja eemaldage kondensatsioonivesi.

 • Tuuleefekt – tuule peamine mõju on kiirem jahutamine, mis mõjutab nii aluspindu kui ka polüuretaanvahtusid või hermeetikuid. See mõjutab otseselt aega, mis on kasutaja käsutuses pinna ettevalmistamiseks ja toote pealekandmiseks. Tuul võib tunduvalt alandada pinna temperatuuri, aeglustades veelgi tardumist ja põhjustades nakkumisprobleeme.

 • Et keskkonnatingimused võivad päevapealt muutuda, tuleb kõiki projekte individuaalselt hinnata.