WINTEQI isolatsioon

Sissejuhatus

Viimastel aastatel on märkimisväärselt suurenenud juhtumite arv, kus hoone konstruktsiooni kahjustumise põhjuseks on hoone karbi ning akende, aknaosade või uste vaheliste ühenduste sisse ja ümber kogunenud kondensatsioonivesi. Winteqi tõhus isolatsioonisüsteem on välja töötatud just selliste kahjustuste vältimiseks.
Kuidas tihendada nii, et tulemus vastab ELi nõuetele?

1 – Seespoolne kaitse

Toa- ja välisõhu eraldamiseks peab vuuk olema eluruumi poolt õhutihe. Sellel tasandil peab temperatuur olema kõrgem hallituse tekkimiseks vajalikust temperatuurist (80% õhuniiskus / 13°C samatemperatuurijoon).

2 -Soojuseraldus

Vuugi keskosas peab ettenähtud ajaperioodi jooksul olema tagatud soojus- ja heliisolatsioon. See piirkond peab jääma kuivaks.

3 – Väljaspoolne kaitse

Väljast peab vuuk olema kaitstud vihmavee ja rõhtvihma eest. Sissetunginud vesi peab olema kontrolli all ja kohe väljapoole ära juhitama. Ühtlasi peab niiskus funktsionaalsest piirkonnast välja pääsema.

Miks on nende kolme etapi funktsioonid nii tähtsad?

Elumajades ja mitteeluhoonetes on palju
niiskuseallikaid. Kolmeliikmelisest perekonnaset eraldub ümbritsevasse õhku umbes 6–12 liitrit vett päevas. Ebasoodsates tingimustes (ebaõige õhuringlus, madal pinnatemperatuur) võib see põhjustada kondensatsioonivee ja isegi hallituse teket.

Lahendus

Nendele nõuetele vastab WINTeQi optimeeritud ehitustoodete süsteem. Kui liitekohad on tihendatud väljast sissetungiva tuule ja vihma eest, siis veeauru läbilaskvad materjalid, nagu WINTeQi väliskile või WINTeQ eeltihendatud teibid, võimaldavad veeaurul liikuda hoonest välja. Hea soojus- ja heliisolatsiooni tagab Makroflexi polüuretaanvaht. Süsteemi täiendab
aurukindel tihenduskiht, mis vähendab märkimisväärselt siseruumidest niiskuse tungimist liitekohtadesse.