AKENDE PAIGALDAMINE

Vajalikud materjalid

Vajalikud materjalid ja tööriistad: tugikiilud, kaitseteip, kindad ja prillid, ühekomponentne vaht, kinnituskruvid, pahtel, nuga, lood, kruvikeeraja, haamer, vahuaplikaator, kinnitusliistud ja teibid.

Sissejuhatus

Akna täpne paigaldamine tagab elastsuse, mis aitab vastu pidada paigaldisele mõjuvatele püsivatele jõududele. Selle saavutamiseks peavad tolerantsid olema väga täpsed ja loomulikult on vaja väga häid ehitusoskusi.
 Aknad aitavad luua kodu visuaalset ilmet. Saadaval on suures valikus erinevaid mudeleid, mille paigaldamine võib olla üsna erinev, seda olenevalt akna tüübist ja soovitud isolatsiooniomadustest. Kõige olulisem enne akna paigaldamist on tutvuda aknatootja juhistega.
Enne paigaldamise alustamist kontrollige, kas akna mõõdud sobivad aknaavasse. Kõige parem on jätta aknaava ja raami vahele umbes 2 cm. Aknaava mõõtmisel veenduge, et nurgad on 90° ja seinad loodis. Kui need ei ole täisnurksed ja loodis, tuleks seinad ja põrand (aluspind) ümber teha. Selles etapis tuleb kõrvaldada kõik probleemid.

Ettevalmistused tööks

 • Paigaldage aken tootja juhiste järgi. Enne polüuretaanvahuga isoleerimist peab aken olema mehaaniliselt fikseeritud. Kui aknaava on veekindel ning aken on loodis ja rõhtsalt paigas, võib akna ja karkassi vahelise tühimiku täita polüuretaanvahuga. Akende puhul täidab vaht ainult isolatsioonimaterjali funktsiooni!
 •  Pärast paigaldamist kontrollige veel kord, kas aken on asetatud täisnurkselt – mõõtke raami diagonaal nurgast nurgani ja veenduge, et aknalaud on loodis.  Kui aknalaud on rõhtne ja nurgast nurka diagonaalid on võrdsed, siis on akna küljed loodis.
 • Plekkide paigaldamine sõltub maja tüübist. Näiteks puitkarkassiga majade ja mitmekorruseliste betoonhoonete puhul kasutatakse erinevaid lahendusi. Seda tuleb teha kas enne või pärast liitekoha täitmist isolatsioonivahuga.
 • Raami ja seina vahelised liitekohad peavad olema jääkide ja tolmuvabad. Pinnad võivad olla veidi niisked, aga mitte märjad. Kuivatage suuremad veetilgad.
 • Loksutage vahupudelit ja kinnitage see püstolile juhiste kohaselt.

Vahuga täitmine

 • Alustage ülemisest horisontaalsest vahest ja täitke vahed vahuga. Hoidke pudelit püsti, ventiil allapoole. Raskesti juurdepääsetavate nurkade täitmiseks võib pudelit lühikest aega hoida ka horisontaalasendis, kui see on piisavalt täis. Pärast horisontaalselt kasutamist tuleb pudelit kindlasti loksutada.
 • Seejärel laske vahtu külgmistesse vahedesse, liikudes alt üles. Seejärel täitke alumine horisontaalne vahe.
 • Kui seina ja raami vahe on üle 5 cm, täitke see vahuga kahes etapis. Kuivades tingimustes, eriti talvisel ajal ja keskküttega ruumides, soovitame pihustada esimesele kihile veidi vett.
 • Täitke vahe 2/3 ulatuses. Vaht paisub tardumise käigus ja täidab vahe täielikult. Vajaduse korral võib hiljem lisada veel ühe kihi vahtu, kuid enne seda niisutage eelmise kihi pinda veega.
 • Kuivades tingimustes pihustage värskele vahule pisut vett, et soodustada tardumist. Ärge kasutage liiga palju vett, sest muidu võib vaht kokku tõmbuda.
 • Täielikult paisunud vaht peab tihedalt täitma akna-/ukseraami ja seina vahele jääva ruumi. Üleliigse vahu võib ära lõigata 1 tunni pärast, kui suhteline õhuniiskus on üle 50%. Kuivades ruumides ja talvistes tingimustes on tardumisaeg pikem – kuni 24 tundi. Ärge lõigake vahtu enne, kui see on täielikult tardunud. Muidu kahjustate vahu struktuuri ja isolatsiooniomadusi. Pidage meeles, et kõik isolatsioonikihis olevad tühimikud on külmasillad.

Järeltööd

 • Kinnitage aknalaua plekk raami välisküljele tavaliste lamepeakruvidega. Seejärel täitke aknalaua alune ruum vahuga. See on vajalik metallist aknalaua heli isoleerimiseks. Seejärel paigaldage aknalaud sissepoole ja katke kaldpinnad.
 • Polüuretaanvahu kihtide kaitsmiseks UV-kiirguse eest tuleb need katta mõne päeva jooksul sobiva materjaliga, näit. kitt, hermeetik või värv. See on eriti oluline väliskihtide jaoks, mis jäävad päikesevalguse kätte, kuid ka sisemine osa tuleb katta mõne nädala jooksul.

  Akna paigaldamiseks soovitame kasutada ainult püstolivahte, millel on minimaale tardumisaeg ja järelpaisumine.

Soovitatavad tooted

Akna paigaldamiseks soovitame kasutada ainult püstolivahte, millel on minimaalne tardumisaeg ja järelpaisumine.

Makroflex Premium PRO – suurem saagis
Makroflexi vähepaisuv vaht – alla 3 cm laiusega liitekohtade jaoks
Makroflex PRO – standardne lahendus